นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ 06-12-60 On Business Line & Lifeทีเด็ดของ กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน) แนะนำ

source